Zabarvení koní

Albín

Albíni jsou tvorové s nedostatkem pigmentu. Kůň, kterého takto označujeme, má růžovou kůži, na ní bílé chlupy, a to již od narození (narozdíl od bělouše, který vyběluje s věkem). Mívají také modré či červené oči a růžovou tlamu.Albín s úplnou ztrátou pigmentu (pravý albín) není životaschopný.

Bělouš

Bílé až lehce našedlé zbarvení bývá často doplněno groši (zejména v mládí) nebo malými černými tečkami, takže mohou být zaměňováni s grošáky. Koně se rodí s tmavou barvou srsti, ale brzy začínají přelínávat bílými chlupy. Kůže je na rozdíl od albínů pigmentovaná a převážně bílá je jen srst a žíně. Tzv. leucismus označuje optický jev, kdy chlupy jsou normálně pigmentované, ale vlivem vzduchu v dřeňovém sloupci se jeví jako bílé. Mívají tmavé nozdry, pár černých nebo šedých žíní v hřívě i ocase. Hříbata se rodí černá. Kropenatým (také síťovaným nebo tečkovaným) běloušům však celý život zůstávají černé tečky, někdy po celém těle. Zbarvení bývá typické pro plemeno starokladrubského bělouše, pro lipické koně, Shagya araby, někdy andaluské a lusitánské koně, u ostatních plemen se objevuje spíše výjimečně.

Bělouše dále dělíme na málo časté bělouše červené (s bílou srstí promíchanou s rezavými chlupy, která věkem bledne). Staří koně s touto barevností jsou přes své označení krémoví s bělavým nádechem, jen hříva a ocas jsou rezavé s několika bílými žíněmi. Tímto způsobem bývají zbarveni camargští koně.

Hříbata dalšího bělouše, vybělujícího bělouše, se rodí v jiné barvě, nejčastěji v hnědé nebo černé, a postupem času se objevuje víc světlých chlupů. Vybledávání se může zastavit v kterékoli fázi procesu, takže pak jsou šedí, černí, žlutí, medoví atd. Vybělující bělouši mívají hlavu světlejší než zbytek těla.

Nevybělující bělouši jsou vlastně hnědáci, ryzáci a vraníci s velkou příměsí bílých chlupů po těle. Hlava a někdy i část krku je bez bílých chlupů. Od vylínání hříběcí srsti svou barvu již nemění. Příkladem nevybělujícího bělouše je bretaňský kůň.

Rozeznáváme 3 druhy nevybělujících běloušů: červený bělouš, hnědý bělouš, mourek

skvrnitý bělouš (hermelín) - má na bílé srsti po celém těle pravidelně roztroušeny skvrny různých barev až do velikosti dlaně

Tečkovaný bělouš je typický jemnou bílou srstí s nepigmentovanou kůží s černými nebo hnědými tečkami. Toto zbarvení se nazývá appaloosa. Ne všichni tečkovaní koně jsou appaloosy, jejichž zbarvení může být poměrně různorodé. Základní typy barev jsou leopard, snowflake, blanket, marbleized a frost.

Těsně za hranicí vyznačující bělouše můžeme zařadit grošáky.
Červený bělouš


Hnědý belouš


Tečkovaný bělouš(appaloosa)

Grošák

Grošáci mají bílou až šedou srst, na které jsou malé tmavé skvrny ve tvaru grošů. Tlamu, nohy, hřívu a ocas mívají černou nebo tmavou, ale může se vyskytnout i bílá. Většina grošáků totiž časem zesvětlá do úplného bělouše. Toto zbarvení je často vidět u mladších starokladrubských běloušů. Pstružáci naopak nikdy nevybělají do úplně čisté bílé.

Grošáci mívají malé šedé skvrnky tvaru grošů po celém těle, bílé nozdry a mohou mít i nejrůznější bílé znaky. Hřívu mívají buď v základní barvě, nebo černobílou. Ocas končí špinavě bílou barvou. Nejznámějšími grošáky jsou čeští teplokrevníci.

Perlino

Mnoho lidí si koně se zbarvením perlino plete s albíny. Ale albíni jsou jedinci bez jakéhokoliv pigmentu, jsou extrémně světle zbarvení a mívají červené oči. Perlino je smetanového zbarvení jakoby zašlé žluté barvy. Ale ocas a hříva jsou odstín tmavší a v některých případech jsou tmavší i nohy koně. Oči jsou modré a kůže růžová.

PERLINO NEBO CARAMELLO?

Tyto dvě zbarvení se velmi často zaměňují. Ale jak již bylo řečeno, perlino jsou koně, kteří mají hřívu a ocas odstín tmavší než celkové zbarvení těla. U zbarvení caramello je hříva a ocas stejného smetanového zbarvení jako zbytek těla nebo může být i světlejší. U caramella nejsou nohy nikdy tmavší.

STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ

V dobách, kdy se perlino neodlišovalo od albínů, se koně tohoto zbarvení vyřazovali z chovu. Ale v dnešní době jsou čím dál tím žádanější nejen díky tomu, že na své potomky s vysokou pravděpodobností přenášejí světlé zbarvení. V současné době se v naší republice vyskytuje jen několik málo jedinců tohoto zbarvení.

POZNÁMKA: perlino mají vždy modré oči, které jsou velmi citlivé na slunce

Palomino

Palomino je barva i plemeno koně, u kterého se také příslušná barevnost vyskytuje. Palomino, žluťák, izabela - to vše je označení pro koně se zlatou nebo světle zrzavou srstí a stejně nebo světleji zbarvenou hřívou, žlutou až téměř bílou. Kůže má růžové zabarvení, oko jakoby skleněné. Rozlišujeme palomino hermelínové - velmi světlé, zlaté, žluté a tmavé. Někteří koně tohoto zbarvení jsou hnědí s krémovou hřívou a ocasem. Barva je světlejší než u plaváků, kteří mají navíc černou hřívu, ocas a dolní část končetin.

U plemene palomino se nepovolují příliš veliké znaky. Je to poměrně vzácná barva, která se vyskytuje téměř jen u tyrolského haflinga

Plavák

Srst má plavou - žlutou různých odstínů, kůže je tmavě pigmentovaná, hříva ocas a spodky končetin jsou černé, sporadicky tmavě šedohnědé. Typický je úhoří pruh, tj. pruh černé srsti, který vede od kohoutku po kořen ocasu. U některých plaváků najdeme atavistické proužkování v okolí karpu a hlezna ( proužky tmavé a světlé srsti ). Plavé zbarvení je původní barvou divokých koní ( kertaků - koní Przewalského a tarpanů ). Rozlišujeme plaváky světlé ( mají bílé žíně v hřívě a ocasu ), plaváky s typickým zbarvením , plaváky tmavé ( s nahnědlou srstí ) a plaváky šedé - myšáky ( žlutohnědí až šedí ). Plavá barva se u dnes nejrozšířenějších plemen vyskytuje méně, je ale hojně zastoupena u huculů a pony. U westernových koní se toto zbarvení nazývá buckskin.

Ryzák

Ryzák má srst stejnou nebo světlejší než hnědák, ale na rozdíl od hnědáků nemají ryzáci nikdy černé končetiny. Také hříva a ocas je ve stejné barvě jako srst, a jak název napovídá, jde o barvu rezavou. Ryzáci se často objevují u plemene český teplokrevník a francouzský jezdecký kůň. Asi nejslavnějším, nejúspěšnějším a nejzcestovalejším ryzákem byl australský neporazitelný král dostihů Phar Lap - narozený na Novém Zélandě, žijící převážně v Austrálii a zavražděný v USA.

Ryzáci jsou celkem rozšířeni a můžou se rozdělit do dalších podskupin: světlý ryzák je například zrzavý hafling se žlutorezavou hřívou, střední ryzák má také ještě hodně světlou rezavou barvou s nádherným leskem, a tmaví ryzáci se vyznačují červenohnědou temnou barvou. Černí ryzáci jsou pak tmaví hnědáci nebo vraníci s červeným leskem a zrzavými skvrnami kolem očí a na spěnkách.

Všichni ryzáci mohou mít tmavé nohy a černé pramínky v hřívě.

Hnědák

Hnědáků je poměrně hodně druhů a jsou také co do barevnosti nejběžnější. Hnědák by měl mít hnědou srst a černou hřívu, tlamu, končetiny i kopyta a černě olemované špičky uší - ale není to pravidlem. Světlejší, medoví hnědáci mají žíně jen o něco tmavěji zbarvené než srst. Někdy je těžké rozeznat hnědáka od vraníka. Světlejší hnědáci mohou mít tmavé, až černé končetiny. Jiní jsou zase tmavě hnědí, až skoro černí, jen mají světlejší břicho.

Podle sytosti hnědé barvy rozeznáváme hnědáka černého (srst černá, v oblasti nozder a slabin tmavě hnědá, hříva i ocas černý), tmavého (barva srsti je tmavě hnědá, černá hříva i ocas, tmavé končetiny) a světlého (světle hnědá srst).

Hnědáci mívají často bílé odznaky na hlavě a nohách. Barevnost je typická pro českého teplokrevníka, amerického klusáka, hannoverského koně a další plemena.

Černý hnědák se často plete s vraníkem. Na rozdíl od něho má však hnědý nos a někdy i boky, kdežto vraník je čistě černý (kromě odznaků).

Vraník

Vraníci jsou relativně vzácní.Jejich srst i žíně jsou černé.Oči,kopyta a kůže mají také tmavou barvu.Existují i uhloví vraníci (jejich černá srst má modravý nádech) a vraníci ,jejichž srst je v létě černá a v zimě nahnědlá(dříve se jim říkalo letní vraníci). Vraní koně se používali do spřežení pro církevní hodnostáře a také v pohřebnictví. Jsou jednou z variant starokladrubského koně a také jedinou povolenou barvou Fríského koně.

Myšák

Myšák má srst popelavě šedou, v oblasti břicha a na vnitřních stranách nohou někdy se žlutavým nádechem. Ocas, hříva a nohy jsou černé. Myšáci patří mezi koně, kteří se vyskytují poměrně zřídka.

Pinto

Strakoš neboli strakatý kůň se dělí na dva základní typy - skewbald a piebald.

Skewbald má velké bílé plochy na libovolném podkladu.

Piebald má pravidelné černé a bílé skvrny.

Plemena, pro které je toto zbarvení typické: paint horse, pinto a někdy i appaloosa

ŠPANĚLSKÝ NÁZEV

Španělský termín pinto (barevný, skvrnitý; pintar - malovat) označuje jakéhokoliv strakatého koně. Velikou oblibu si získal u indiánů, protože jeho zbarvení je velkou výhodou pro dobré splynutí s okolím ( podobně jako vojenské maskování).


Skewbald


Piebald

Paint

TOBIANO, OVERO, TOVERO

Zbarvení pinto zahrnuje tři typy – tobiano, overo a tovero. Typ overo se vykytuje jednoznačně častěji. Bílé skvrny by měly být pravidelné a velké. Zasahují přes hřbet koně. Naopak u typu tobiano bílé skvrny přes hřbet nesměřují, ale spíše přes břicho směrem šikmo nahoru. Bílé zbarvení procentuálně zaujímá menší plochu než tmavé skvrny (černé, hnědé, ryzé). Skvrny nejsou pravidelné ve srovnání s typem tobiano. Hlava bývá často bílá a končetiny tmavé. Tovero spojuje charakteristiky zbarvení tobiano i ovaro.

PINTO NEBO PAINT

Kromě toho, že je pinto často všeobecně považován za plemeno koně, vzniká mýlka, že paint horse znamená totéž jako pinto. Ačkoli to v překladu nese stejný význam, zaměňovat je nemůžeme. Existuje ragistr strakatých koní - Pinto Horse Registry of America. Tito koně dosahují stejných rysů zbarvení jako paint horse, ovšem naproti tomu paint je registrované americké plemeno určováno mnoha přísnými kritérii.


Tobiano


Overo


ToveroBarvy Quarter Horse

Nejde o to, že by se za oceánem rodili koně jiných barev než na starém kontinentě. Jde o tom, že angličtina tyto barvy rozlišuje poněkud jinak než jsme zvyklí u nás, a právě tyto jemné rozdíly mohou občas přivodit mnohá nedorozumění, z nichž k těm nejnepříjemnějším může dojít při špatném uvedení barvy koně při jeho registraci u zámořské organizace.

BAY

= Světlý hnědák

Tímto výrazem jsou označováni koně, jejichž barva srsti se může pohybovat v rozmezí od světle hnědé, přes tmavě rezavou až k rezavohnědé. Hříva a oas jsou černé a obvykle jsou černé i končetiny v dolní části. Plemeno Appaloosa rozlišuje navíc zbarvení dark bay/brown, tedy tmavší verzi této barvy.BROWN

= Tmavý hnědák

Otrocky přeloženy by znamenalo tento odstín popsat jen jako hnědáka, ale podle angličtiny jsou takto označeni koně s tmavě hnědou až černou srstí se světlejšími oblastmi (pálením) kolem huby, očí, na slabinách a na vnitřní straně horní části končetin. Ocas a hříva jsou černé.SORREL

= Ryzák

Barva srsti rezavá nebo rezavá s měděným nádechem, přičemž hříva a ocas mají obvykle stejnou barvu jako srst. Mohou být ovšem i světlejšího odstínu, případně kombinované.CHESTNUT

= Tmavý ryzák

Velmi matoucí název barvy, protože v češtině značí kaštan a občas se překládá jako "hnědák" bez dalšího rozlišení. Přitom se jedná o temně rezavou až hnědorezavou, játrově hnědou barvu. Ocas a hříva jsou obvykle ve stejném odstínu jako srst, ale mohou být i světlejší nebo kombinované.BLACK

= Vraník

Chlupy v srsti jsou dokonale černě bez hnědého nádechu a bez jakýchkoli světlejších oblastí po těle. Hříva a ocas jsou černé. Jedná se o poměrně vzácnou barvu.DUN

Pro tuto barvu nemá čeština ekvivalent. Trup těchto koní je žlutý až nazlátlý, mají obvykle černou nebo hnědou hřívu a ocas. Na končetinách mají příčné zebrování. Dále se vyznačují úhořím pruhem a tzv. Oslím křížem na kohoutku.RED DUN

Jde o obdobu předchozího zbarvení s tím rozdílem, že trup je jasnější a žlutavější. Hříva, ocas a úhoří pruh jsou sytě rezavé. V hřívě a ocasu se mohou vyskytnout i světlejší žíně, případně mohou být i bílé.GRAY

= Vybělující bělouš

Jeho srst je směsí chlupů bílých a chlupů nějaké jiné barvy. Často se rodí tmavě zbarvení v jiném odstínu a teprve s postupem času se objevují bílé chlupy a kůň světlá. Na rozdíl od nevybělujíccíh běloušů se bílé chlupy u mladýchkoní objvují zejména na hlavě. U koní střdního věku hovoříme o grošování (dappled gray), u koní starých a téměř bílých s drobnými tečkami barevných chlupů jako o flea-bitten gray ("štípance od blech").

Appaloosy definují rovněž bílou barvu white, především leopardi jsou popisováni jako white with spots over entire body (bělouš se skvrnami po celém těle).ROAN

= Nevybělující bělouš

Jde o méně či více rovnoměrnou směs vílých a vbarevných chlpů po trupu, přičemž hlava a dolní partie nohou jsou tmavší. Rozlišujeme blue roan, u něhož jde o mix bílých a černých chlupů, mezi nimiž s mohou vykytnout místy i chlupy rezavé, a red road, kde se mísí chlupy bílé s rezavými a kde najdeme rezavou případně černou či smíšenou hřívu a nebo ocas.

Jako roan jsou určeni i koně s tmavou neprokvetlou hlavou, hřívou a ocasem, u nichž se prokvetlost projevuje jen na trupu.

Appaloosy definují rovněž barvu bay roan, kdy je kůň světle hnědý a prokvetlý s černou hřívou, ocasem a nohama. Zbarvení roan je poněkud odlišné od Quarterů a Paintů, protože na rozdíl od nich mají prokvetlé Appaloosy většinou světlejší hlavu na čele a kolem huby s tmavými místy nad očima a světlý hřbet, bedra a záď.GRULLO

= Myšák

Chlupy na těle mají kouřovou nebo myší barvu. Nejde o směs černých a bílých chlupů, ale každý jednotlivý chloupek musí být šedý. Hříva a ocas jsou černé a časo jsou černé i nohy. Grullo má úhoří pruh.BUCKSKIN

= Plavák

Srst může být od nažloutlé až po zlatou a hříva a ocas jsou černé, stejně jako spodní část končetin. Na rozdíl od zbarvení dun nemají koně buckskin úhoří pruh na hřbetě.PALOMINO

Vyskytuje se v mnoha pododstínech od jemně nažloutlé až k sytě zlatožluté. Hříva a ocas jsou bílé. Úhoří pruh a zebrování nohou se u této barvy nevyskytuje.Zpět